Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Lyžiarsky kurz 1.A

  Po jarných prázdninách v týždni od 26.2. do 2.3.2018 prebehne lyžiarsky kurz triedy 1.A. Nezabudnite priniesť k nástupu potvrdenie lekára všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti absolvovať výcvik a vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia podpísané rodičom. Ako je uvedené v informovanom súhlase autobus odchádza v pondelok 26.2.2018 o 9:00 hodine z parkoviska na Mičinskej ceste. V prílohe máte vyhlásenie o bezinfekčnosti a aj informovaný súhlas, ktorý ste už spolu s rodičmi podpisovali. V ňom nájdete ďalšie informácie o kurze.

 • Prerušenie vyučovania

  Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  v B. Bystrici prerušujem vyučovací proces v dňoch 13. 2. – 16. 2. 2018 z dôvodu zvýšenej absencie žiakov v súvislosti s infekčnými respiračnými ochoreniami. Vyučovanie bude pokračovať po jarných prázdninách v pondelok 26. februára 2018 (PaedDr. Slavomír Hanuska)

Novinky

Kontakt

 • Evanjelické gymnázium Banská Bystrica
  Skuteckého 5, 97401 Banská Bystrica
 • 048 4153609

Fotogaléria