Navigácia

Nedeľa 22. 4. 2018

Ankety

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

EVG

Vitajte na EduPage

  • Po jarných prázdninách v týždni od 26.2. do 2.3.2018 prebehne lyžiarsky kurz triedy 1.A. Nezabudnite priniesť k nástupu potvrdenie lekára všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti absolvovať výcvik a vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia podpísané rodičom. Ako je uvedené v informovanom súhlase autobus odchádza v pondelok 26.2.2018 o 9:00 hodine z parkoviska na Mičinskej ceste. V prílohe máte vyhlásenie o bezinfekčnosti a aj informovaný súhlas, ktorý ste už spolu s rodičmi podpisovali. V ňom nájdete ďalšie informácie o kurze.

  • Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v B. Bystrici prerušujem vyučovací proces v dňoch 13. 2. – 16. 2. 2018 z dôvodu zvýšenej absencie žiakov v súvislosti s infekčnými respiračnými ochoreniami. Vyučovanie bude pokračovať po jarných prázdninách v pondelok 26. februára 2018 (PaedDr. Slavomír Hanuska)

Novinky

Kontakt

  • Evanjelické gymnázium Banská Bystrica
    Skuteckého 5, 97401 Banská Bystrica
  • 048 4153609

Fotogaléria