Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Slavomír Hanuska Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8 28
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Snowboardingový inštruktorský kurz 10
Mgr. Michaela Fidlušová Textový editor word pre začiatočníkov 7 15
Základná obsluha PC 8
PhDr. Katarína Hakelová § 47a ods.5 zákona 390/2011 - rigorózna skúška 60 60
PaedDr. Silvia Malysová Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 45
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
PaedDr. Silvia Mojžišová Rozšírenie pedagogickej spôsobilosti - anglický jazyk a literatúra 60 60
PaedDr. Stanislav Sojka § 47a ods.5 zákona 390/2011 - rigorózna skúška 60 75
Základná obsluha PC 8
Textový editor word pre začiatočníkov 7
Mgr. Petra Šuhajdová Tvorba prezentácie v powerpointe 7 29
Základná obsluha PC 8
Textový editor word pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Mgr. Andrea Valentová Textový editor word pre začiatočníkov 7 84
Tvorba prezentácie v powerpointe 7
Základná obsluha PC 8
Práca so špecifickými cieľmi v predmete náboženstvo/náboženská výchova 10
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Náboženstvo/náboženská výchova v školskom vzdelávacom programe 10
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7


© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Evanjelické gymnázium Banská Bystrica
    Skuteckého 5, 97401 Banská Bystrica
  • 048 4153609

Fotogaléria